ข้อมูลการติดต่อและแผนที่อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
204/3 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02-423-9400 ต่อ 9490 แฟกซ์ 02-423-9497
Office of Accommodations and Business Services,Suan Dusit University ; Sirindhorn Rd.
204/3 Sirindhorn Rd.,Bangplat,Bangkok 10700
Tel. +662-423-9400 ext. 9490 Fax. +662-423-9497
Email. dormsdu@gmail.com
ข้อมูลสำหรับการเดินทาง
ระยะทางศูนย์วิทยาศาสตร์ ถึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5 กิโลเมตร
รถประจำทางที่ผ่าน
  อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สาย: 515 และ 539
  อาคารที่พักเอส.บี.อพาร์ทเม้นท์ สาย: รถสองแถวแดง, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, แท็กซี่
รถสองแถว (แดง) วิ่งระหว่าง วัดชลอ - ซอยร่วม (จรัญ 65)
วันจันทร์ - วันศุกร์
  เที่ยวแรก ออกจากวัดชลอ เวลา 05.30 น. รถออกจากท่า 15 นาที ออก 1 คัน
  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.รถจะออก 20 นาที / 1 คัน
  เที่ยวสุดท้าย ออกจากซอยร่วม (จรัญ 65) เวลา 20.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
  เที่ยวแรก ออกจากวัดชลอ เวลา 06.00 น.
  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.รถจะออก 20 นาที / 1 คัน
  เที่ยวแรก ออกจากซอยร่วม (จรัญ 65) เวลา 19:00 น.
หมายเหตุ
1)  ขาออกรถสองแถว (แดง) จะวิ่งผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร
2)  ขากลับเข้าหอพักต้องขึ้นรถหน้าปากซอย สิรินธร 7 (หน้าโรงพยาบาลอนันต์พัฒนา)