อัตราค่าเช่าห้องพัก

อาคาร ห้องพัก ราคาเหมาจ่าย ราคาเช่า มัดจำประกันความเสียหาย
อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ (หญิง) เฉพาะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ แบบพัก 3 คน/ห้อง 12,500 2,700 2,000
อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ (ชาย) เฉพาะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ แบบพัก 3 คน/ห้อง 8,750 2,000 2,000
อาคารที่พักเอส.บี.อพาร์ทเม้นท์ (ชาย-หญิง) แบบห้องพัก(TV) 2 คน/ ห้อง 15,000 3,300 2,000
ห้องพักรายคืน พัก 2 ท่าน 700 (ไม่รวมอาหารเช้า)