ตารางการให้บริการ เจ้าหน้าทีการเงินสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2564


เวลาให้บริการ เวลา 9.00 – 11.30 น. และ เวลา 12.30 – 17.00 น.  วันเสาร์ให้บริการ วันที่ 3, 10, 24 เมษายน 2564 เวลาให้บริการ เวลา 9.00 – 11.30 น. และ เวลา 12.30 – 16.00 น.  หมายเหตุ : งดให้บริการ วันที่ 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 25 เมษายน 2564                  วันที่ 6 เมษายน 2564 หยุดวันจักรี วันที่ 12 เมษายน 2564 รัฐบาลประกาศหยุดเพิ่มเติม วันที่ 13-15 เมษายน 2564 หยุดวันสงกรานต์

แผนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ประจำเดือนเมษายน 2564


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (1)


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (2)


ใบ certificate ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารที่พักสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย


อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารที่พักสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย