การติดตั้งอุปกรณ์ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)


เช็คอาการ โควิดเดลตาครอน XBC เริ่มระบาดในไทย


เตือนเฝ้าระวัง! โควิดเดลตาครอน XBC โจมตีปอดแพร่เชื้อเร็ว


การปรับปรุงอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์


ยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19


แจ้งย้าย LINE Official Account


ห้ามวางสิ่งของบริเวณทางเดินหน้าห้องพัก


การคิดค่าปรับล่าช้าในการชำระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค


การเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบบริหารจัดการอาคารที่พัก


การชำระค่าเช่าภาคเรียนที่ 1/2565 (1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565)


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


การสมัครเข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


การสมัครเข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก


การตากผ้า