การชำระค่าเช่าภาคเรียนที่ 3/2566 (1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567)


การสมัครเข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑)


การสมัครเข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๒)


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (1)